Nagovor župana

Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Občine Dobje!

Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli 1.000 prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem,Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce, in Lažiše. Občina je pričela delovati po drugem krogu členitve občin s 1. 1. 1999. Občinsko središče je naselje Dobje , kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola in otroški vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom, farna cerkev, trgovine in gostilne. Z ustanovitvijo občine je kraj lepo napredoval, številni kilometri moderniziranih cest in vodovodov pričajo o pravilni odločitvi za ustanovitev občine. Pridobitve kot so otroški vrtec, knjižnica, stanovanja za mlade družine pomenijo veliko za naš kraj, zato se mladi vse bolj odločajo ostati v domačem kraju. Delovnih mest v občini ni dovolj za vse, zato so številni občani zaposleni v Celju, Štorah in Šentjurju. V zadnjem obdobju se izvajajo različni manjši projekti v okviru lokalne akcijske skupine »med Pohorjem in Bohorjem«, kjer je vključena tudi Občina Dobje. Projekti so usmerjeni predvsem v eko turizem, zato bomo veseli, če nas obiščete tudi v naravi, ki je pri nas še pristna in neokrnjena.

Aktualno


 1. OBVESTILO O JAVNI RAZPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2014

  Občinski svet Občine Dobje je na svoji 15. redni seji, dne 28.03.2014 sprejel Sklep o javni razpravi Proračuna Občine Dobje za leto 2014.

  Proračun Občine Dobje je v javni razpravi od 31.03.2014 do vključno  15.04.2014.

  Pripombe, predloge za Proračun lahko v času javne razprave posredujete po pošti naslovljeno na Urad župana ali po e-pošti na naslov obcinadobje@siol.net  z obveznim pripisom “za proračun 2014″.

   

   

 2. 13. redna seja občinskega sveta Občine Dobje

  13. redna seja občinskega sveta Občine Dobje v petek 28.06.2013 ob 18.00 uri v pritličju Kulturnega doma Dobje

 3. POROČILO O KVALITETI VODE V JAVNEM VODOVODU KAPSL – DOBJE ZA LETO 2012

  V PRILOGI JE OBJAVLJENO POROČILO O KVALITETI VODE V JAVNEM VODOVODU KAPSL – DOBJE

  V OBČINI DOBJE ZA LETO 2012

 4. Javno naročilo ENERGETSKA SANACIJA OŠ DOBJE

  Javno naročilo je v celoti objavljeno na portalu javnih naročil.    Objava: Gradbena dela na osnovni šoli,  pod številko objave: JN3772/2013, datum objave 3. 4. 2013.

   

   

 5. LEK Občine Dobje

  Ministrstvo  za infrastrukturo in prostor je  27.11.2012 podalo Soglasje o skladnosti predloga lokalnega energetskega koncepta Občine Dobje. v priponki si lahko ogledate LEK_Občine Dobje.

 6. Nova spletna stran Občine Dobje!

  Pravkar smo posodobili spletno stran naše občine.