Obvestila

Državni prostorski načrt za 3. razvojno os
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) je skupaj s pobudnikom priprave državnega ... Preberi več >>

Turnir v malem nogometu med vaškimi skupnostmi Občine Dobje
Vabimo vas na Turnir v malem nogometu med vaškimi skupnostmi Občine Dobje, ki se bo odvijal v soboto, 26. 8. 2017 s pričetkom ob 13. uri na igrišču pri Osnovni šoli Dobje. Preberi več >>

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA IZVEDBO REFERENDUMSKE KAMPANJE Zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) in v skladu z določili Zakona o upravnem postopku (Uradni list: 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Novice

Teden starih obrti in običajev v Dobju
Kozjanska domačija vabi na tradicionalno prireditev  Teden straih obrti in običajev v Dobju, ki se bo odvijala od torka, 22. 8. 2017 do nedelje, 27. 8. 2017 na naslovu Ravno 13, 3224 Dobje pri Planini.Pripravili smo koncerte, srečanje legendarnih Tomos štirjakov, gledališko predstavo, tržnico, ... Preberi več >>

Povabilo za pogodbeno ekološko pridelavo in odkup
Za zagotovitev stalne in zadostne ponudbe ekoloških živil v naši skupini ekoloških proizvajalcev, ki tržimo pod skupno blagovno znamko 'Bio s kmetij' iščemo dodatne partnerske kmetije za garantiran partnerski odkup. S potencialnimi novimi pridelovalci bodo sklenjene pogodbe za ekološke pridelke in ... Preberi več >>

Aktualne novice AVGUST
Razvojna agencija Savinjske regije, RASR d.o.o.  Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje  Tel: 03 589 40 82  Info: razvojna.agencija@rasr.si www.rasr.si   JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV KADROVSKIH ŠTIPENDIJ V SAVINJSKI REGIJI Objavili smo razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v ... Preberi več >>

Obvestilo_prijava za subvencionirano bivanje v Študentskem domu se izteka
Spoštovani,   študente želimo po vseh kanalih obvestiti, da se čas za prijavo za subvencionirano bivanje v Študentskem domu izteka (16. avgust), da ne bi prišlo do neljubih zamud, vas naprošamo, če lahko po zmožnostih, vaše krajane (študente) obvestite po vaših občinskih kanalih (spletne strani, ... Preberi več >>

Vabilo na Kmetijsko tržnico 2017
Spoštovani, posredujemo povabilo s strani LAS med Snežnikom in Nanosom za sodelovanje na njihovi Kmetijski tržnici. V kolikor ste zainteresirani za predstavitev, se prijavite preko prijavnice, ki je v priponki. Preberi več >>

Arhiv novic