Proračun, predpisi, sklepi in odloki

Proračun, predpisi, sklepi in odloki občine Dobje pri Planini so objavljeni na Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok proračun 2016_sprejet
I. Splošni del proračuna_2. Obravnava 2016

Občinski svet Občine Dobje je na 9. redni seji dne 16.06.2016 sprejel naslednja Sklepa o novih cenah komunalnih storitev na področju odpadkov:
1. Sklep o novih cenah storitev na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
2. sklep o novi ceni storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Sklepa:
CENA komunala izvajalec Simbio

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, ZORed) je Občinski svet Občine Dobje na predlog župana, na 9 redni seji dne 16.06.2016, sprejel

SKLEP o sprejemu ocene OPV

Sprejme se Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Dobje za leto 2015 (v nadaljevanju OPV).

Ocena izvajanja OPV za leto 2015 se objavi na spletni strani Občine Dobje.

Dobje, 16.06.2016
Številka: 007-0001/2016
Franc Leskovšek
župan
Ocena_OPV

 

Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje

Občinski svet Občine Dobje je dne 16.06.2016 na svoji 9. redni seji sprejel Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi:    Pravilnik za vrednotenje ljubiteljske kulture

LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO Občine Dobje (2016 – 2020)

Občinski svet Občine Dobje je dne 16.06.2016 na svoji 9. redni seji sprejel Lokalni program za kulturo Občine Dobje (2016-2020), ki si ga lahko ogledate na tej povezavi: lokalni_program_kulture_2016-2020 občine Dobje

1. predlog Proračuna Občine Dobje 2016 v javni razpravi

OBČINA DOBJE

OBČINSKI SVET

Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Ur. L. RS št. 114/2006 Statut – UPB1) in 87. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobje (Ur. l. RS št. 37/2007) je Občinski svet Občine Dobje na svoji 7. redni seji dne 18.03.2016 sprejel naslednji

SKLEP

O JAVNI RAZPRAVI PRORAČUNA OBČINE DOBJE ZA LETO 2016

1. člen
O Predlogu Proračuna Občine Dobje za leto 2016 se opravi 15 dnevna javna razprava, ki traja od 22.03.2016 do 06.04.2016.

2. člen
Predlog proračuna se objavi na spletni strani Občine Dobje.

3. člen
Občani lahko vlagajo pripombe in predloge v času trajanja javne razprave. Način in rok vložitve pripomb in predlogov občanov je naveden v Obvestilu o javni razpravi Proračuna za leto 2016.

4. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Dobje.

Datum: .22.03.2016
Številka: 410-0023/2016

Župan občine Dobje
Franc Leskovšek

1.Skle o Javni razpravi Proračun 2016

2.Navodilo_JR_vlaganje predlogov_proračun2016

I. Splošni del proračuna_1. Obravnava 2016

II. Posebni del proračuna_1.obravnava 2016