Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razova kmetijstva ter podeželja v občini Dobje v letu 2019
Datum objave: 27. 5. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 27. 6. 2019 12:00
Šifra: 330-0003/2019

Sredstva v višini 12.600 EUR se dodelijo za ukrepe, ki so podrobjene opisani v priloženi razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo vlog je 27. 6. 2019.


 

Potekli razpisi