Razpisi

Javni pozivi
Poziv za podajo predlogov prejemnikov občinskih priznanj za leto 2017
Datum objave: 15. 6. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 30. 6. 2017 12:00
Šifra: 094-0002/2017

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva:

1. Občane in skupine občanov, da podajo predloge za prejemnike naslednjih priznanj:

• 'Častni občan', ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika
• 'Priznanje Občine Dobje', ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta
• 'Zlata plaketa Občine Dobje', ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

2. Osnovno šolo Dobje, da poda predloge za prejemnike priznanj kategorije:
• 'Priznanje župana občine Dobje' ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini.

Občina Dobje obeležuje svoj praznik, ki je 22. julija, s slavnostno sejo občinskega sveta, kjer se podeljujejo nagrade in priznanja.

Rok za oddajo predlogov za kategorijo:
• 'Častni občan', 'Priznanje Občine Dobje', 'Zlata plaketa Občine Dobje' prične teči od 16. 6. 2017 in se zaključi 30. 6. 2017 ob 12.00 uri.
• 'Priznanje župana občine Dobje' ' prične teči od 16. 6. 2017 in se zaključi 30. 6. 2017 ob 12.00 uri.


Oddaja in dostava predlogov:
Podan predlog mora vsebovati zgoraj navedene vsebine. Predlog za prejemnike priznanj in nagrad predlagatelji pošljejo ali osebno v zaprti kuverti dostavijo na naslov:
OBČINA DOBJE
OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Dobje pri Planini 26
3224 Dobje pri Planini


Obravnavani bodo le pravočasni in popolni predlogi, ki bodo prispeli na sedež komisije DO ZAHTEVANEGA ROKA ('Častni občan', 'Priznanje Občine Dobje', 'Zlata plaketa Občine Dobje' do 30. 6. 2017 do 12.00 ure) in ('Priznanje župana občine Dobje' do 30. 6. 2017 do 12.00 ure). PREDLOGI, PRISPELI PO TEM DATUMU OZ. URI, SE BODO ŠTELI KOT PREPOZNI IN NE BODO OBRAVNAVANI.


 

Potekli razpisi