Obvestila

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za izvedbo volitev v Evropski parlament, ki bo 26. 5. 2019
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) in v skladu z določili Zakona o upravnem postopku (Uradni list: 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, ... Preberi več >>

OBVESTILO VSEM UPORABNIKOM, KI SE S SPITNO VODO OSKRBUJEJO IZ JAVNEGA SISTEMA DOBJE ZA LETO 2018
Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode iz omrežja vodovoda Dobje izvajajo strokovni delavci Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano, OE Celje v smislu odvzema vzorcev za mikrobiološke in fizikalno kemijske analize, skladno z letnim načrtom vzorčenja po sistemu kakovosti HACCP. Odvzemno ... Preberi več >>

Objava seznama evidenčnih naročil (2. odstavek 21. člena ZJN-3)
Občina Dobje skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2018 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Novice

Vabilo na 2. pohod po poteh Dobjanskih vinogradnikov Dobje - Virštanj - Velbana gorca
PGD DOBJE organizira 2. pohod po poteh Dobjanskih vinogradnikov Dobje - Virštanj - Velbana gorca   Odhod bo 1. 5. 2019 ob 9.00 uri iz pred gasilskega doma Dobje.   Štartnina je 10.00 € in vključuje: - sprejem z pršjačo in degustacijo v Velbani gorci, - kosilo, - druženje z piknikom in degustacijo vin ... Preberi več >>

V A B I L O
Vir. http://www.natura2000.si/life_upravljanje/partnerji/zavod_za_gozdove_slovenije/Vabimo vas na srečanje lastnikov gozdov  gozdnih revirjev Dobje in Planina,  ki bo v sredo, 17. aprila 2019 ob 10.00 uri,  v dvorani Kulturnega doma Dobje. Po predavanju bo sledil prikaz gojitvenih del v Ravenskem Logu.     V zadnjih letih so vremenske ujme marsikje precej spremenile podobo slovenskih ... Preberi več >>

Lastniki ukrepov za redčenje obvodne vegetacije ne poznajo
Drevesa in grmovje, ki obdajajo struge potokov in rek, na prvi pogled delujejo samoumevni in samorastniški. Vendar je rastje, ki je najpogosteje ostanek krčenja gozda za kmetijske površine, precej pomembno. Brez vegetacije se erozijska moč vode poveča in kaj kmalu povzroči spodjedanje bregov, ... Preberi več >>

SKLEP O JAVNI RAZPRAVI PRORAČUNA OBČINE DOBJE ZA LETO 2019
  OBČINA DOBJE OBČINSKI SVET Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini Na podlagi  15. člena Statuta Občine Dobje (Ur. L. RS št. 81/2018)  in 77. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Dobje (Ur. l. RS št.81 /2018) je Občinski svet Občine Dobje na svoji 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel ... Preberi več >>

VABILO na posvetovalnico v lokalni skupnosti
Vir: https://kozjansko.info/2018/10/vrata-odprl-center-za-krepitev-zdravja-sentjur/Vljudno vabljeni, da obiščete posvetovalnico v lokalni skupnosti, ki jo bo izvajala diplomirana medicinska sestra iz Centra za krepitev zdravja Šentjur.   Kdaj in kje? Občina Dobje, v prostorih KULTURNEGA DOMA Dobje, Dobje pri Planini 26;  v sredo, dne 13.3.2019 ob 11.30 uri.   Kdo se je lahko ... Preberi več >>

Arhiv novic