Občinska uprava

Andreja Gradič, dipl. ekon.
Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
Tel: 03/746 60 32
E-pošta: andreja.gradic@dobje.si

Anita Kolar, uni.dipl.ekon.
Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
Tel: 03/746 60 30
E-pošta: anita.kolar@dobje.si
E-pošta: obcinadobje@siol.net

Lidija Čadej, dipl.ekon.(UN)
Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
Tel: 03/746 60 34
E-pošta: lidija.cadej@dobje.si