Odbori in komisije

Nadzorni odbor

David Salobir
Marija Fajdiga
Aleksandra Kovačič

Statutarno pravna komisija

Helena Volasko
Peter Frece
Andrej Frece

Odbor za gospodarstvo in gospodarstvo javne službe

Božo Žibret
Branko Uduč
Franci Leskovšek
Bojan Guček
Tanja Gril Leskovšek
Sergeja Gajšek

Odbor za varstvo okolja, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občine Dobje

Peter Frece
Franci Leskovšek
Božo Žibret
Katja Romih
Božo Robič
Tanja Gril Leskovšek

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Magdalena Doberšek
Helena Volasko
Peter Frece
Branko Uduč
Karl Čadej
Irena Salobir

Odbor za kmetijstvo

Franci Leskovšek
Helena Volasko
Natalija Plemenitaš Fuchs
Rudi Kovačič
Damjan Uduč
Marjanca Bevc

KMVVI

Branko Uduč
Magdalena Doberšek
Peter Frece

Skip to content