Ceniki

Cenik najema dvorane Kulturnega doma Dobje

Na podlagi Sklepa o potrditvi cenika za najem dvorane Kulturnega doma Dobje, ki je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje, dne 14. 12. 2017, objavljamo cenik najema dvorane Kulturnega doma Dobje.

 

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev Dobje

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1), 28. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 1. in 25. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 75/2017) je Občinski svet Občine Dobje na 15. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel cenik letnih najemnin za grobne prostore na pokopališču Dobje.

 

 

Skip to content