Turistična taksa

Nakazovanje turistične in promocijske takse

 

Zavezanci do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazujejo pobrano turistično in promocijsko takso na podračun občine številka SI56 0135 4845 0000 094.

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA DOBJE

Dobje pri Planini 26

3224 Dobje pri Planini

SKLIC:  SI19 davčna št. zavezanca (plačnika) – 07129

ZADEVA: MESEC, na katerega se plačilo nanaša, LETO.

KODA NAMENA: TAXS

 

Povezava do odloka:

Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

 

Skip to content