Razpisi

Javna naročila
Modernizacija ceste JP 897121 Loke-Jesenik-Dežno
Datum objave: 23. 5. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 7. 6. 2019 10:00
Šifra: JN003337/2019

V skladu z določili ZJN-3 in na podlagi objave naročala na portalu Javnih naročil Občina Dobje vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v prilogi) predložijo svojo ponudbo za oddajo naročila male vrednosti 'Modernizacija ceste JP 897121 Loke-Jesenik-Dežno'.


 

Potekli razpisi